Компютърни науки и комуникации

Електронно списание за компютърни науки и комуникации на Центъра по инфрматика и компютърни науки към Бургаски свободен университет

Компютърни науки и комуникации

Обявления

 

Списание КНК е на нов адрес и с нова платформа

 

Уважаеми автори и читетели на КНК,

Списание КНК  мигрира към по-нова версия на OJS - Версия 3.0.

Списанието възобнови периодичността си, както и всички броеве.

 

Новият адрес на списанието е csc.bfu.bg

 

Главен редактор,

Проф. А. Тошков

 
Публикувано: 2017-06-17
 

Предстояща миграция към OJS v.3.0

 

Уважаеми автори и читетели на КНК,

Във връзка с многобройните запитвания отностно работата на списанието, както повечето от вас са забелязали списание КНК е предизвикало изключително силен интерес на хакерски групировки. Въпреки всички предприети през годината мерки списанието бе атакувано почти непрестанно през цялата 2016 г.

Поради тази причина предстои списание КНК да мигрира към по-нова версия на OJS - Версия 3.0, както и предстои да бъде базирано на професионален хостинг сървис.

След миграцията, която се очаква да приключи в началото на 2017 г. списанието ще възобнови периодичността си, както и всички броеве за 2016.г.

Извиняваме се предварително за неудобството което ви причиняваме.

 

Главен редактор,

Проф. А. Тошков

 
Публикувано: 2016-12-11
 

Списание „Компютърни науки и комуникации” e включенo в препоръчителната база издания на НАЦИД

 

Eлектронното списание „Компютърни науки и комуникации” издавано от ЦИТН на БСУ e включенo в препоръчителната база за реферирани издания на Национален център за информация и документация.

Националният център за информация и документация - НАЦИД  е водеща институция в Националната информационна структура на Република България.

НАЦИД комплектува, съхранява, обработва и разпространява информация и документация за моделите за управление, структурата, контрола и ресурсното осигуряване на системите за народна просвета, висше образование и наука. Центърът поддържа информационни масиви, като изгражда и развива специализирани бази данни в областта на образованието, науката, технологиите и иновациите.

Българските научни публикации трябва да заемат достойно място в световната научна периодика. За целта е необходимо българските научни списания да станат част международните системи за рефериране, индексиране и оценяване.

За да бъдат част от Европейското изследователско пространство и за да участват успешно в световния научен обмен, българските учени и изследователи трябва да направят най-добрия избор къде да публикуват своите научни резултати. Поради тази причина НАЦИД поддържа база от данни на български научни издания, реферирани в бази данни на световноизвестни информационни центрове - http://mail.nacid.bg/newdesign/bg/index.php?id=8 .

Включването на електронното списание „Компютърни науки и комуникации” в базата данни на НАЦИД за реферирани издания е официално признание за достойното място, което списанието заема  в общото семейство на научните издания в страната.

 
Публикувано: 2013-10-08
 
Още обявления...

Том 5, № 1 (2016): Януари-Март, 2016 г.


Титулна страница