Компютърни науки и комуникации

Електронно списание за компютърни науки и комуникации на Центъра по инфрматика и компютърни науки към Бургаски свободен университет

Компютърни науки и комуникации

Обявления

 

Промяна на периодичността на списание КНК.

 

От 01 януари 2016 г. се променя периодичността на издаване на електронното списание "Компютърни науки и комуникации".

Издаваните през годината книжки от списанието стават две, като броевете ще обхващат периода януари-юни и юли-декември.

 

 

 
Публикувано: 2016-01-10
 

Списание „Компютърни науки и комуникации” e включенo в препоръчителната база издания на НАЦИД

 

Eлектронното списание „Компютърни науки и комуникации” издавано от ЦИТН на БСУ e включенo в препоръчителната база за реферирани издания на Национален център за информация и документация.

Националният център за информация и документация - НАЦИД  е водеща институция в Националната информационна структура на Република България.

НАЦИД комплектува, съхранява, обработва и разпространява информация и документация за моделите за управление, структурата, контрола и ресурсното осигуряване на системите за народна просвета, висше образование и наука. Центърът поддържа информационни масиви, като изгражда и развива специализирани бази данни в областта на образованието, науката, технологиите и иновациите.

Българските научни публикации трябва да заемат достойно място в световната научна периодика. За целта е необходимо българските научни списания да станат част международните системи за рефериране, индексиране и оценяване.

За да бъдат част от Европейското изследователско пространство и за да участват успешно в световния научен обмен, българските учени и изследователи трябва да направят най-добрия избор къде да публикуват своите научни резултати. Поради тази причина НАЦИД поддържа база от данни на български научни издания, реферирани в бази данни на световноизвестни информационни центрове - http://mail.nacid.bg/newdesign/bg/index.php?id=8 .

Включването на електронното списание „Компютърни науки и комуникации” в базата данни на НАЦИД за реферирани издания е официално признание за достойното място, което списанието заема  в общото семейство на научните издания в страната.

 
Публикувано: 2013-10-08
 

Eлектронното списание „Компютърни науки и комуникации” е включено в референтната база на ВИНИТИ – РАН за 2013 г.

 
Уважаеми колеги, имаме удоволствието да ви уведомим, че електронното списание „Компютърни науки и комуникации”, http://ojs.bfu.bg/ издавано от ЦИТН на БСУ, с главен редактор проф. д-р А. Тошков е включено в референтната база на ВИНИТИ – РАН за 2013 г.

ВИНИТИ – РАН (Всерусийски институт за научна и техническа информация на Руската академия на науките) е най- големият информационен и аналитичен център в Русия и света.

От 1952 г. насам ВИНИТИ РАН предоставя научна и техническа информация за постиженията в следните области: математика, механика, науките за живота (биология, медицина), науки за земята (география, геофизика, геология, минно дело, опазване на околната среда), физика, астрономия, химия и инженерна химия, информатика, автоматизация и компютърни науки, електроника, електроинженерство, енергетика, металургия, транспорт, икономика и др.

Списание „Компютърни науки и комуникации” е първото издание на БСУ, реферирано в най-голямата аналитично-информационна база в света. Това е едно признание за качеството на публикациите в списанието, както и за отличната работа на редакционния екип и на екипа за техническа поддръжка на Системата за електронни издания в Бургаски свободен университет.

Благодарим на авторите на статиите, включени в публикуваните за 2012 и 2013 г. броеве, на редакторите и рецензентите за тяхната коректност и компетентност, без които сега нямаше да можем да се поздравим с този успех.
 
Публикувано: 2013-10-07
 
Още обявления...

Том 5, № 1 (2016): Януари-Март, 2016 г.


Титулна страница