Търси


 
Издание Заглавие
 
Няма намерени резултати
 
Съвети за търсене:
  • търсените термини са чувствителни
  • често срещаните думи са игнорирани
  • по подразбиране се връщат само статии, съдържащи всички термини в заявката (т.е., И се подразбира)
  • да комбинирате няколко думи с или , за да намерите статии със съдържащите термини; Например образование или изследвания,
  • употреба на скоби, за да създадете по-сложни заявки; например, архив ((journal OR conference) не и курсови работи)
  • търси точна фраза, поставяйки го в кавички; Например "отворен достъп за публикуване"
  • изключи думата, като поставим с - или не Например онлайн - политика или онлайн политика не
  • Използвайте * като термин,който да съответства на всяка поредица от знаци; Например soci * морал ще съответстват на документи, съдържащи "социологически" или "обществото"