Разгледай индекса на заглавията


 
Издание Заглавие
 
Том 5, № 1 (2016): Януари-Март, 2016 г. A MATHEMATICAL METHOD FOR INTEGRATION OF INFORMATION, WHICH IS SIMILAR IN NATURE, FOR THE PURPOSE OF MEDICAL RESEARCH Анотация   PDF
Цветослав Антонов Георгиев
 
Том 3, № 2 (2014): Април - Юни ANALYSIS OF PARAMETER ESTIMATION METHODS FOR WEIBULL DISTRIBUTION AND INTERVAL DATA Анотация   PDF
Toncho Papanchev, Anton Georgiev, Georgi Todorinov
 
Том 4, № 3 (2015): Юли-Септември BUILDING A BETTER REYKJAVIK: FROM E-GOVERNMENT TO E-DEMOCRACY Анотация   PDF (English)
Derek Lackaff
 
Том 4, № 2 (2015): Април - Юни CISCO ACADEMY КЪМ БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ Анотация   PDF
Angel Toshkov
 
Том 3, № 1 (2014): Януари - Март CLASSIFICATION TREE AND KULLBACK-LEIBLER DISTANCE-BASED ANOMALY INTRUSION DETECTION APPROACH Анотация   PDF
Evgenia Nikolova, Veselina Jecheva
 
Том 3, № 2 (2014): Април - Юни COMPUTER BASED MODELLING OF DDS WITH POLYNOMIAL APPROXIMATION Анотация   PDF
Angel Stanimirov Marinov
 
Том 3, № 1 (2014): Януари - Март CW SAR SIGNAL MODEL AND SYSTEM IMPLEMENTATION Анотация   PDF
Andon Lazarov, Dimitar Minchev
 
Том 3, № 1 (2014): Януари - Март DESING AND SIMULATION OF FRICTION MECHANICAL TRANSMISSIONS Анотация   PDF
Radostin Dolchinkov
 
Том 3, № 4 (2014): Октомври-Декември DEVELOPMENT OF WEB - BASED MOBILE SYSTEM FOR TRAINING AND SELF-CONTROL Анотация
Димитър Пилев
 
Том 4, № 3 (2015): Юли-Септември DIGITAL RIGHTS Анотация   PDF
Dimitar Dimitrov
 
Том 3, № 2 (2014): Април - Юни DUAL BAND CURRENT PROBE FOR SMART ENERGY METERING APPLICATIONS Анотация   PDF
Angel Stanimirov Marinov
 
Том 2, № 3 (2013): Юли - Септември АНАЛИЗ НА ЗАГУБИТЕ ОТ МАКРООГЪВАНИЯ В ОПТИЧНИ ВЛАКНА Анотация   PDF
Angel Toshkov
 
Том 4, № 1 (2015): Януари-Март АНАЛИЗ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АКУМУЛАТОРНИ УСТРОЙСТВА Анотация   PDF
Angel Toshkov, Atanas Dimitrov, Yanislav Jelev, Maria Monova-Jeleva
 
Том 4, № 2 (2015): Април - Юни БИЗНЕС КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ ЧРЕЗ НАУКА С ПОМОЩТА НА ОТТ Анотация   PDF
Yanislav Jelev, Angel Toshkov, Evgeniya Nikolova, Maria Monova-Jeleva
 
Том 2, № 2 (2013): Април - Юни БЛОКОВА СТРАТЕГИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ С АВАРИЙНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ, ЧИЙТО ОБЕМ ЗАВИСИ ОТ МОМЕНТА НА НАСТЪПВАНЕ НА ОТКАЗА Анотация   PDF
Anton Georgiev Slavchev
 
Том 2, № 1 (2013): Януари - Март БЛОКОВА СТРАТЕГИЯ С МИНИМАЛНИ АВАРИЙНИ И ПЪЛНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ Анотация   PDF
Anton Slavchev Georgiev
 
Том 2, № 1 (2013): Януари - Март БЛОКОВА СТРАТЕГИЯ СЪС ЗОНИ НА БЕЗДЕЙСТВИЕ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ Анотация   PDF
Anton Slavchev Georgiev
 
Том 2, № 4 (2013): Октомври - Декември Верижно-циклоидни предавки Анотация   PDF
Radostin Dolchinkov
 
Том 2, № 4 (2013): Октомври - Декември Вземане на решения за оптимално използване на фотоволтаични системи Анотация   PDF
Dimitar Vasilev
 
Том 2, № 4 (2013): Октомври - Декември Водородът като възобновяем източник - промишлен добив и употреба Анотация   PDF
Kamen Seimenliiski, Silvia Leckovska
 
Том 2, № 3 (2013): Юли - Септември ГЕНЕТИЧНИТЕ АЛГОРИТМИ КАТО СРЕДСТВО ЗА РЕШАВАНЕ НА ОПТИМИЗАЦИОННИ ЗАДАЧИ Анотация   PDF
Penka Georgieva
 
Том 3, № 3 (2014): Юли-Септември ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ В СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ КАТО АЛТЕРНАТИВА ЗА КАЧЕСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ Анотация   PDF
Татяна Коцева
 
Том 3, № 3 (2014): Юли-Септември ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ КАТО АЛТЕРНАТИВА НА ОБУЧЕНИЕТО ПРЕЗ 21 ВЕК Анотация   PDF
Галина Куртева
 
Том 2, № 4 (2013): Октомври - Декември Двукритериален избор на сечението на проводниците в електрически разпределителни мрежи Анотация   PDF
Ioana Bakardjieva
 
Том 4, № 2 (2015): Април - Юни ЕДНОЕЛЕКТРОНИКА И ЕДНОФОТОНИКА Анотация   PDF
Ivan Kolev, Elena Koleva, Ivelina Balabanova
 
1 - 25 от 131 обекта 1 2 3 4 5 6 > >>